Veilige verwerking van je gegevens
  • Alle gegevens worden door de opdrachtgever (jouw zorginstelling dus) anoniem gemaakt en dan pas doorgestuurd naar Carelinkz. Dit betekent dat wij niet werken met informatie die herleidbaar is tot individuele patiënten. Voordeel hiervan is dat snel een Tiny Project kan worden geleverd en dat het opstellen van de verwerkers-overeenkomst zo eenvoudig mogelijk is.

  • We gebruiken voor de technische en fysieke beveiliging van de data onder andere een ISO27001 gecertificeerd extern data centrum (Strato AG), toegang vanaf alleen specifieke IP adressen en logging. We werken volgens NEN7510 niveau. Data wordt vanuit de klant versleuteld aangeleverd bij Carelinkz via bijvoorbeeld Cryptshare. De levering van het product vindt op dezelfde manier plaats.